دانلود مقاله بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود مقاله بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 125 صفحه


قسمتی از متن :

عنوان
فصل اول: طرح تحقيق
1-1 مقدمه 2
2-1 اهميت و ضرورت تحقيق 5
3-1 بيان مسأله 6
4-1 اهداف تحقيق 8
فصل دوم: ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 11
2-2 پيشينه تحقيق 11
بخش اول: مباحث نظري 39
قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني 39
الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني 39
ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن 41
ج: ماهيت فشارهاي عصبي - رواني 43
د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني 45
قسمت دوم: عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي و رواني 46
الف: عدم اطمينان و فقدان كنترل 49
ب: سنگيني و سبك كار 50
ج: عدم امنيت شغلي 50
د: ارزيابي عملكرد 51
قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي و رواني 57
الف: علائم فيزيولوژيكي جسماني 57
ب: علائم رواني 57
ج: علائم رفتاري 57
- پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي و رواني 58
قسمت چهارم: مديريت فشارهاي عصبي و رواني 59
الف: مديريت بر استرس در سطح فردي 59
ب: مديريت بر استرس در سطح سازماني 60
قسمت پنجم: رضايت شغلي 64
الف: تعريف رضايت شغلي 64
ب: روش هاي اندازه گيري و رضايت شغلي 65
ج: نظريه هاي رضايت شغلي 66
د: عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي 67
هـ : پيامدهاي رضايت شغلي 68
بخش دوم: تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره) 70
1- تاريخچه: 70
2- اركان كميته امداد امام خميني (ره) 72
3- اهداف وظايف 73
4- فعاليت هاي عمده 75
فصل سوم: روش تحقيق
1-3 روش تحقيق 78
2-3 جامعه آماري 78
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري 78
4-3 ابزار سنجش متغيرها 78
5-3 روايي پرسشنامه ها 79
6-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات 79
7-3 روشهاي آماري و تحليل داده هاي تحقيق 79
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
تجزيه و تحليل اطلاعات 80
فصل پنجم: بحث و تفسير نتايج پژوهش
1-5 نتايج مربوط به جداول توصيفي (تك بعدي) 113
2-5 نتايج مربوط به جداول تحليلي (دوبعدي) 117
3-5 مشكلات و محدوديت هاي تحقيقي 119
4-5 پيشنهادات 120
- فهرست منابع 122
- فهرست مجلات و پايان نامه ها 124
- پيوست ها 125
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 217 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 125

حجم فایل:345 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل