دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر


تعداد : 50 صفحه

چکیده :
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحدایذه در سال تحصیلی 90-89 بوده است دانشجویان بنابر ضرورت نیازههای درونی و فطری خویشش به دنبال کسب و دانش آگاهی هستند . بنابراین به صورت طبیعی به تحصیل علاقه مند هستند اغلب دانشجویان در حال تحصیل در مدارس از بهره هوش لازم برای تحصیل در مقطع مربوط به خود برخوردارند .
از مهمترین و اساسی ترین مسائلی که دختران و پسران با آن مواجهند سازگاری با خویشتن است در این تحقیق سعی بر آن است که با بررسی رابطه هوش عاطفی و سازگاری دانشجویان دختر مقطع راهنمایی و عوامل موثر بر این دو متغیر نتایج بدست آمده گامی در جهت آگاه کردن معلمان و اولیای دانشجویانبر دارد .
این تحقیق دارای سه فرضیه است .
فرضیه 1 بین سازگاری اجتماعی و هوش عاطفی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد ایذه رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه 2 بین سازگاری اجتماعی با سازگاری کل دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه 3 بین سازگاری اجتماعی و سازگاری دانشجویان پسر رابطه معناداری وجود دارد .
ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه هوش عاطفی و پرسشنامه می باشد . روش گرد آوری از جامعه آماری مورد نظر از تعداد کل دانشجویان26 نفر دانشجوی پسر ودختر به صورت تصادفی انتخاب شد و به پرسشنامه ها پاسخ دادند نتایج بدست آمده از پرسشنامه با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که فرضیه شماره 1 و شماره 3 رد می شود ولی فرضیه شماره 2 تحقیق مورد تایید می باشد یعنی بین سازگاری اجتماعی و سازگاری کل دانشجویان دخترو پسر دانشگاه ایذه در سال تحصیلی 90-89یا 639 / 0 = r و 000 = P در سطح 5 % P رابطه معناداری وجود دارد در این تحقیق بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که هوش عاطفی و مسئله سازگاری در بین دانشجویان مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد .


مقدمه :
ما موجوداتی اجتماعی هستیم و از آغاز ولادت ، دارای آگاهی دو زمینه های فطری و غریزی . در آن چه مربوط به حیات عادی و گذران زندگی فردی و اجتماعی است جاهلیم ولی ابزار فراگیری و اکتساب معرفت مجهزیم .
منابع معرفت ما از سویی دستگاه تربیت است ، یعنی خانه ، مدرسه و جامعه به معنای عام ، از سویی دیگر تفکر و تعقل به کارگیری تجارت و قدرت استنباط ولی در همه ی حال سازمان ده اندیشه ها خانه و مدرسه و در مراحل بعدی تفکر و خرد ورزی و جامعه و فرهنگ اجتماعی است .
در جوامع سنتی خانه و مدرسه منبع دانایی ها و آگاهی ها بودند . والدین و مربیان دائره المعارف یا فرهنگ نامه کودکان و شاگردان به حساب می آمدند . بخش اعظم دانسته های افراد از خانه و آن گاه از مدرسه اخذ می شود .
امروز روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت های مختلف قلمداد می کند به طوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند . کارکردها و زندگی آنها نمود پیدا کند . کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بود و کل زندگی آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

نتيجه گيري :
بايد بدانيم هوش هيجاني واقعي اين نيست تا افراد مطابق ميل ما رفتار كنند. هوش هيجاني به معني شناخت عواطف خود و ديگران است تا بتوانيم بر اساس آن رفتاري مبتني بر اخلاق توام با وجدان اجتماعي داشته باشيم. هوش هيجاني يعني احساسات خود و ديگران را به خوبي شناخته و آن را هدايت كنيم. كتاب هاي پر محتوا و افراد باهوش ممكن است ارزش يكسان داشته باشند اما هوش هيجاني عاملي است كه انسان ها را نسبت به سايرين ممتاز و برجسته مي سازد. افراد با هوش هيجاني بالا مي توانند موازنه منطقي ميان عواطف و عقل به وجود آورند. آنها روحيه دهنده هستند ، هدايت كنند خوبي هستند و در افراد احساس خوبي نسبت به خودشان به وجود مي آورند تا احساس ارزشمندي كنند. هيچ كس با دنباله روي از افراد با هوش هيجاني بالا چيزي را از دست نمي دهد ، اين افراد به دليل اينكه با خودشان صادق بوده و از خودشناسي بالائي برخوردارند ، هميشه داراي اعتماد به نفس قوي هستند. آنها مي دانند كاميابي ها به خودشان ارتباط دارد و به ديگران ربطي ندارد. به جاي اينكه به رفتار ديگران برچسب بزنند اول عواطف شان را مرور مي كنند . افراد باهوش هيجاني بالا خوشبختي را هم براي خودشان و هم براي ديگران مي خواهند. آنها مي دانند زندگي فقط متعلق به آنان نيست بلكه متعلق به همه انسان هاست.


پیشنهادها :
با توجه به نتایج تحقیق بدست آمده پیشنهاد می شود که مسئله هوش عاطفی در بین دانشجویان مورد توجه قرار گرفته شود و این مسئله تقریباً یک موضوع جدید یا شاید هم ناشناخته در بین آنهاست پس می توان با انجام آزمونهای هوش عاطفی در بین دانشجویان آنها را متوجه این امر کرده و همچنین تاثیر آن بر فرآیند یادگیری آنها شناخته شود .
با توجه به كارايي شيوه خود نظمي مثبت بر افزايش تمام عوامل مسئوليت پذيري مي توان اينطور نتيجه گيري كرد كه به جاي قرار دادن قواعد و مقررات از پيش تعيين شده و بدون توجه به نظرات دانشجویان و دخالت آنها در وضع اين قواعد بهتر است از مشاركت دانشجویان استفاده كرد و دانشجویان بايد به اهميت توجه مسئولانه نسبت به سلامتي خود ، محيط ، ديگران و وظايف محوله ، پي ببرند . نمي توان از دانشجویان انتظار رفتار مسئولانه را داشت ، بدون آنكه به آنها مسئوليت را آموزش داده باشيم.
با توجه به تأثير يادگيري مبتني بر خود در افزايش عامل اول و دوم هوش عاطفي ، براي افزايش مسئوليت دانشجویان در برابر احساس ، رفتار و نگرشها و تفكرات آنها بايستي به آموزش ابعاد متفاوت هوش عاطفي پرداخت.

محدودیتها :
با توجه به این که هوش عاطفی مسئله ای جدید است دسترسی و گردآوری کردن مطالب در این حیطه یکی از مشکلات در سر راه این تحقیق بوده همچنین پرسشنامه و سئوالات آن تفهیم و فهم کامل آنها برای دانشجویان مشکل بوده است .


منابع :
1 - اکبرزاده، نسرين، «هوش هيجاني(ديدگاه سالوي و ديگران)»، انتشارات فارابي، 1383.
2 - اميني، فضل اله، «رهبري عاطفي»، گزيده مديريت، ارديبهشت 1383، شماره 36، ص7-18.
3 - خائف الهي، احمدعلي. دوستار، محمد، «ابعاد هوش هيجاني»، مديريت وتوسعه، 1382، شماره 18، ص52-62.
4 - گولمن، دانيل، «هوش عاطفي»، بلوچ حميدرضا، تهران، انتشارات جيحون، 1379
5 - گولمن، دانيل، «ويژگيهاي يک رهبر»، گزيده مديريت، شريفيان ثاني، مريم، ارديبهشت 1383، شماره 36، ص62-72.
6 - گولمن، دانيل ، «رهبري اصيل: محرک پنهان عملکرد برتر»، گزيده مديريت، ارديبهشت 1381، شماره 16، احمد پور، ص22-31.
7 -وثوقي کيا، الهام، «هوش هيجاني»، دانشگاه الزهراء، خرداد1383.
8- سیاروچی ، فورگاس و حایر . هوش عاطفی در زندگی روزمره ترجمه : اصغر نوری و حبیب الله نصیری .
9- جی دبلیئ گنزلر ... ( و دیگران ) ، روانشانسی اجتماعی تعلیم و تربیت ترجمه یوسف کریمی ( 1323 ) ( ویرایش 2 ) تهران موسسه ویرایش ، 1386 .
10 - جین گریوز تراویس برادبری ، هوش هیجانی ، مهارتها و آزمونها . ترجمه مهدی کنجی . ویراستار حمزة گنجی ، تهران : ساوالدن 1384 ، 269 ص : مصور ، جدول .
11- مارک ریویس ، آزمونهای هوش هیجانی . ترجمه مهدی کنجی . ویراستار حمزة گنجی ، تهران : 1384ساوالدن، پایگاه اینترنتی www . Iran . Doc .


Cherniss, Carry ,Ph.D., The" Business Case for Emotional Intelligence", Rutgers University, 2002, www.einconsortium.org

9- Ciarrochi, Joseph.Forgas, Joseph. D. Mayer, John," Emotional Intelligence in Everyday's Life", 2001, Philadelphia, PA: Psychology press
10- Dearborn, Katie, " Studies in EI Redefine our Approach to Leadership Development", Public Personnel Management, winter 2002, www.findarticles.com
11- Emotional Intelligence", "office of personnel Management", 2003, www.google.com
12- Goleman, Daniel. Boyatzis, Richard. Mckee, Annie, "Primal Leadership: The Hidden Driver Of Great Performance", Harvard Business Review, December 2001, 43-53
13- Goleman, Daniel. Emmerling, Robert, "Common Issues & Mistakes", October 2003, www.eiconsortium.org
14- Greaves, Dr. Jane ,Dr Brad berry ," Team Emotional Intelligence", 2003 www.talentsmart.com
15- Hein, Steve, "Importance of Emotions and scenes", 2004, www. eqi.org


دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 265 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:215 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل